tullnomenklatur [Svenska]:

4700000000 80 MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR).

AVDELNING X MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP.

  • 4701000000 80 : Mekanisk massa av ved
  • 4702000000 80: Dissolvingmassa av ved
  • 4703000000 80 : Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolvingmassa
  • 4704000000 80 : Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa
  • 4705000000 80 : Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer
  • 4706000000 80 : Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosahaltiga material
  • 4707000000 80 : Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor)