tullnomenklatur [Svenska]:

9100000000 80 UR OCH DELAR TILL UR.

AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR.

 • 9101000000 80 : Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall
 • 9102000000 80 : Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sådana som omfattas av nr|9101
 • 9103000000 80 : Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr|9104
 • 9104000000 80 : Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg
 • 9105000000 80 : Andra ur
 • 9106000000 80 : Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur och tidstämpelur)
 • 9107000000 80 : Tidströmställare med urverk eller synkronmotor
 • 9108000000 80 : Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta
 • 9109000000 80 : Andra urverk, kompletta och sammansatta
 • 9110000000 80 : Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk
 • 9111000000 80 : Boetter till ur enligt nr|9101|eller 9102|samt delar till sådana
 • 9112000000 80 : Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana
 • 9113000000 80 : Urarmband och delar till urarmband
 • 9114000000 80 : Andra urdelar