tullnomenklatur [Svenska]:

2400000000 80 TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING.

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING.

  • 2401000000 80 : Råtobak; tobaksavfall
  • 2402000000 80 : Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
  • 2403000000 80 : Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt