tullnomenklatur [Svenska]:

1300000000 80 SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER.

AVDELNING II VEGETABILISKA PRODUKTER.

  • 1301000000 80 : Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)
  • 1302000000 80 : Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter