tullnomenklatur [Svenska]:

6600000000 80 PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR.

AVDELNING XII SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR.

  • 6601000000 80 : Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)
  • 6602000000 80 : Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
  • 6603000000 80 : Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr|6601|och 6602