tullnomenklatur [Svenska]:

7500000000 80 NICKEL OCH VAROR AV NICKEL.

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL.