tullnomenklatur [Svenska]:

5700000000 80 MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL.

AVDELNING XI TEXTILVAROR.

  • 5701000000 80 : Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade
  • 5702000000 80 : Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter
  • 5703000000 80 : Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, även konfektionerade
  • 5704000000 80 : Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även konfektionerade
  • 5705000000 80 : Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även konfektionerade