tullnomenklatur [Svenska]:

7400000000 80 KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR.

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL.

 • 7401000000 80: Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)
 • 7402000000 80: Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering
 • 7403000000 80 : Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form
 • 7404000000 80 : Avfall och skrot av koppar
 • 7405000000 80 : Kopparförlegeringar
 • 7406000000 80 : Pulver och fjäll av koppar
 • 7407000000 80 : Stång och profiler av koppar
 • 7408000000 80 : Tråd av koppar
 • 7409000000 80 : Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15|mm
 • 7410000000 80 : Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15|mm
 • 7411000000 80 : Rör av koppar
 • 7412000000 80 : Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar
 • 7413000000 80 : Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elektrisk isolering
 • 7415000000 80 : Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av koppar
 • 7418000000 80 : Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar
 • 7419000000 80 : Andra varor av koppar