tullnomenklatur [Svenska]:

5400000000 80 KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER.

AVDELNING XI TEXTILVAROR.

  • 5401000000 80 : Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar
  • 5402000000 80 : Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67|decitex
  • 5403000000 80 : Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av mindre än 67|decitex
  • 5404000000 80 : Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67|decitex och med ett största tvärmått av högst 1|mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5|mm
  • 5405000000 80 : Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst 67|decitex och med ett största tvärmått av högst 1|mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd i föreliggande skick av högst 5|mm
  • 5406000000 80 : Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar
  • 5407000000 80 : Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr|5404
  • 5408000000 80 : Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader framställda av material enligt nr|5405