tullnomenklatur [Svenska]:

6900000000 80 KERAMISKA PRODUKTER.

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR.

 • 6901000000 10: I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL ELLER AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORDARTER SAMT ELDFASTA PRODUKTER
 • 6901000000 80: Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit) eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter
 • 6902000000 80 : Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter
 • 6903000000 80 : Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar, munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger), andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter
 • 6904000000 10: II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER
 • 6904000000 80 : Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material
 • 6905000000 80 : Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material
 • 6906000000 80 : Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material
 • 6907000000 80 : Oglaserade "gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
 • 6908000000 80 : Glaserade "gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
 • 6909000000 80 : Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande behållare av keramiskt material, av sådana slag som används inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av keramiskt material, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor
 • 6910000000 80 : Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc-stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material
 • 6911000000 80 : Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin
 • 6912000000 80 : Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin
 • 6913000000 80 : Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material
 • 6914000000 80 : Andra varor av keramiskt material