tullnomenklatur [Svenska]:

1600000000 80 BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR.

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING.

  • 1601000000 80 : Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter
  • 1602000000 80 : Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt
  • 1603000000 80 : Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
  • 1604000000 80 : Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom
  • 1605000000 80 : Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade