tullnomenklatur [Svenska]:

2300000000 80 ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL.

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING.

  • 2301000000 80 : Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar
  • 2302000000 80 : Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter
  • 2303000000 80 : Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar
  • 2304000000 80 : Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar
  • 2305000000 80: Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
  • 2306000000 80 : Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr|2304|eller 2305, även malda eller i form av pelletar
  • 2307000000 80 : Vindruv; rå vinsten
  • 2308000000 80 : Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, även i form av pelletar
  • 2309000000 80 : Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur