tullnomenklatur [Svenska]:

6000000000 80 DUKVAROR AV TRIKÅ.

AVDELNING XI TEXTILVAROR.

  • 6001000000 80 : Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå
  • 6002000000 80 : Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30|cm, innehållande minst 5|viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor enligt nr|6001
  • 6003000000 80 : Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30|cm, andra än varor enligt nr|6001|eller 6002
  • 6004000000 80 : Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30|cm, innehållande minst 5|viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än varor enligt nr|6001
  • 6005000000 80 : Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin), andra än varor enligt nr|6001-6004
  • 6006000000 80 : Andra dukvaror av trikå