tullnomenklatur [Svenska]:

5600000000 80 VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER.

AVDELNING XI TEXTILVAROR.

  • 5601000000 80 : Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en längd av högst 5|mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial
  • 5602000000 80 : Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
  • 5603000000 80 : Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad
  • 5604000000 80 : Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr|5404|eller 5405, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast
  • 5605000000 80 : Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr|5404|eller 5405, i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall
  • 5606000000 80 : Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr|5404|eller 5405, överspunna (dock inte garn enligt nr|5605|och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock); chainettegarn
  • 5607000000 80 : Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast
  • 5608000000 80 : Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara eller i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fiskredskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av textilmaterial
  • 5609000000 80 : Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr|5404|eller 5405|eller av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans