Anordningen består huvudsakligen av en hydraulisk kolvpump, en hydraulisk motor, en differential, en skivbroms och en tryckbegränsningsventil i ett pressgjutet aluminiumhus, en expansionstank av plast för hydraulolja samt två hjulaxlar. Pumpen drivs med en kilrem från gräsklipparens motor och ingångsaxeln är försedd med en kilremskiva av ytbehandlat stål och en propellerfläkt av plast. Hydraulmotorn omvandlar energin i hydrauloljan till en roterande rörelse som överförs till hjulaxlarna via differentialen. Reglage (hävarmar) finns för bromsen, för att reglera flödet och för att ändra hjulaxlarnas rotationsriktning. Rotationshastigheten kan ändras steglöst såväl framåt som bakåt när pumpen går med konstant varvtal (max. 3000 rpm). Storlek (exkl. axlar) ca 229 X 255 X 464 mm. Avståndet mellan axlarnas ytterändar är ca 740 mm.

Nomenklaturnummer:

AVDELNING XVI MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER.

8400000000 80 KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR.

8483000000 80 Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar).

8483400000 80 Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra än särskilt föreliggande tandhjul och andra enkla komponenter för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar.
8483409000 80 Andra.

 

Klassificeringsmotivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2 a till avdelning XVI och av texten till KN-nummer 8483, 8483 40 och 8483 40 90.
BKB-referens:
SETV1-2005-11004.
Utfärdande land:
Sverige.
Giltigt från och med den:
.
Giltigt till och med den:
2012-01-11.
Språk:
svenska.
Utfärdad i:
Göteborg.
Namn och adress:
Tullverket Box 12854 S-112 98 STOCKHOLM.

Nationella nyckelord:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING