enligt uppgift chondroitin 6-sulfate sodium salt from shark cartilage (hajbrosk). Pulvret skall användas för tillverkning av tabletter. Varan är ett natriumsalt av chondroitinsvavelsyra. Varan inkommer i bulk, för tillverkning av kosttillskott.

Nomenklaturnummer:

AVDELNING VII PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR.

3900000000 80 PLASTER OCH PLASTVAROR.

3913000000 80 Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form.

3913900000 80 Andra slag.

 

Klassificeringsmotivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och av texten till KN-nummer 3913, 3913 90 och 3913 90 00.
BKB-referens:
SETV1-2005-07087.
Utfärdande land:
Sverige.
Giltigt från och med den:
.
Giltigt till och med den:
2012-02-14.
Språk:
svenska.
Utfärdad i:
Göteborg.
Namn och adress:
Tullverket Box 12854 S-112 98 STOCKHOLM.

Nationella nyckelord:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook