av austenitisk kromnickelståltråd av ca 0,08 vikt% kol, 17% krom och 8-10 % nickel. Vid tillverkningen kallformas den ena änden av ståltråden i flera steg till ett sexkanthuvud med 10 mm:s utvändig gripvidd och ett 3 - 4 mm djupt sexkanthål för en 5 mm:s insexnyckel. Skruvens längd inkl. huvud är 46 mm. Skaftet är ca 6 mm i diameter och 40 mm långt, varav 35 mm från huvudet räknat är gängat. Den andra änden har ett 2 mm djupt hål i centrum och är svarvad till en fyra mm lång cylindrisk nit med 3 mm:s diameter. Skruven ska användas för att förankra kablar i kabelstegar.

Nomenklaturnummer:

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL.

7300000000 80 VAROR AV JÄRN ELLER STÅL.

7318000000 80 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål.

7318150000 80 Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor.
7318156100 10 Med sexkantshål (insex).

 

Klassificeringsmotivering:
Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 1e till kapitel 72 och av texten till KN-numren 7318, 7318 15 och 7318 15 61. Produkten anses utgöra en rostfri sexkanthålskruv (Insex) med hänsyn till huvudets beskaffenhet och att större delen av skaftet är försett med metrisk konstruktionsgänga.
BKB-referens:
SETV1-2005-10007.
Utfärdande land:
Sverige.
Giltigt från och med den:
.
Giltigt till och med den:
2012-01-24.
Språk:
svenska.
Utfärdad i:
Göteborg.
Namn och adress:
Tullverket Box 12854 S-112 98 STOCKHOLM.

Nationella nyckelord:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL > VAROR AV JÄRN ELLER STÅL > Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar,